afb1

afb2

afb3

afb4

Let op : Ik ben geen gediplomeerd Mediator. Het is de combinatie van mijn persoonlijke vaardigheden en veel ervaring in allerlei vormen van samenwerking die maakt dat er regelmatig een beroep op mij wordt gedaan om te bemiddelen in conflicten.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale, ervaren conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien de partijen, doordat ze in een conflict verwikkeld zijn, die oplossing niet. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt in principe geen standpunt in, maar helpt partijen om een eigen oplossing te vinden. Geen juridische stellingnames, maar de daadwerkelijke belangen van de partijen staan daarbij voorop. Mediation richt zich op de toekomst, niet op het verleden. Vaak blijkt dat via mediation gezamenlijk een creatieve oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen door mediation worden opgelost, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties.

Een groot voordeel van mediation is dat geen ‘uitspraak van bovenaf’, door een rechter of arbiter, wordt opgelegd, maar dat de partijen samen bepalen hoe de oplossing eruit ziet. De acceptatie van een via mediation bereikte gezamenlijke oplossing ligt daardoor in de regel hoog. Ook wordt de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd; vaak wordt deze juist weer beter.

afb5

afb6

afb7

afb8

pieterjan

                                                                                                                             Design Pride Design