afb1

afb2

afb3

afb4

Voor het ontwerp van het logo heb ik aan de vormgeefster, mijn dochter Pauline, verteld dat DE BOOM een steeds terugkerend thema is in mijn leven. Op 19-jarige leeftijd gaf ik aan mijn toenmalige vriendin (en huidige vrouw) Jeannette, een poster cadeau waarop een prachtige stevige wijdvertakte boom stond afgebeeld. Ik gaf haar er ook de twee volgende verzen uit de Bijbel bij:

Psalm 1
1 Welzalig de mens die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
- al wat hij onderneemt, gelukt.

Jeremia 17:7,8
7 Gezegend is de mens die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is;
8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Deze verzen bleven in de jaren daarop als een rode draad door mijn leven heenlopen. Vandaar dat DE BOOM in het logo is opgenomen. Het frisgroene blad verwijst naar het loof dat groen blijft, ook in een periode van droogte (moeilijkheden). Dit is alleen mogelijk als de wortels van de boom diep uitgeslagen zijn naar een beek, een bron. In mijn en ons leven is die bron altijd weer Jezus Christus geweest. Wij danken God voor Zijn geweldige trouw en liefde, waar wij graag getuigen van zijn.

afb5

afb6

afb7

afb8

pieterjan

                                                                                                                             Design Pride Design