afb1

afb2

afb3

afb4

Opgroeiend in de Gereformeerde Kerk van Maasland, waar ik nog vele warme herinneringen aan heb, werd ik al op jonge leeftijd betrokken bij kerkelijk werk. Op mijn 13e werd ik penningmeester van 'Het Keldertje'. Later discussieerde ik mee binnen de Jongeren Vereniging en volgde met interesse de catechisatie. Op 16-jarige leeftijd werd ik getrokken door de Liefde en Waarheid van Jezus Christus en besloot mijn leven aan God toe te wijden.

Vanaf dat moment vervulde ik vele taken in de kerkelijke gemeenten waar ik bij betrokken was. Vandaag de dag ben ik 'oudste' in Evangelische Gemeente Maranatha in Maassluis. Ik ben daarmee bestuurlijk betrokken bij de vele takken en de dynamiek van een levendige christelijke gemeente, maar ook bij het pastoraat en jongerenwerk.

Terwijl velen de kerk de rug toekeren of teleurgesteld zijn in de kerk, ben ik juist overtuigd van het belang van een vitale kerk. Het leven van christenen in een gemeenschappelijke setting is door God zelf bedacht en ten dele ook vormgegeven. Mensen hebben er soms een gedrocht van gemaakt, waarin Geld, Macht en Sex weer invloed kregen. Maar in een gemeenschap van christenen, waarin iedereen nastreeft om er te zijn om die gemeenschap en haar leden in liefde en in nederigheid en in de kracht van de Heilige Geest te dienen, is het een voorrecht om er te mogen zijn en er te mogen functioneren. Die volmaakte gemeente bestaat niet, maar dat neemt niet weg dat je er wel met elkaar naar mag streven en je ervoor mag inzetten. Het echte LEVEN in de kerk komt bij God zelf vandaan. En Hij heeft het beloofd: Waar twee of drie in Mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden.

Meer informatie over Evangelische Gemeente Maranatha in Maassluis is te vinden op www.egma.nl

afb5

afb6

afb7

afb8

pieterjan

                                                                                                                             Design Pride Design